Miljøfyrtårn - Hovrud Auto

Miljøfyrtårn

Tirsdag 2 mars fikk Hovrud Auto beviset på at vi heretter kan kalle oss for Miljøsertifisert. Ordføreren i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun, stod for den høytidelige overrekkelsen av skjoldet. 

Selve arbeidet med å miljøsertifisere bedriften startet vi med i september i fjor. Det er strenge krav som må oppfylles for å bli miljøsertifisert, blant annet å være miljøbevisste ved innkjøp og sortering og sikring av forskjellige avfallstyper.

Marit Blomlie har vært engasjert som sertifisør og har bistått Horud Auto underveis i prosessen. Hun kan fortelle at alle bedriftene og foretakene som går opp til miljøsertifisering har et sett felleskriterier som må oppfylles og utover det gjelder det egne bransjekriterier. For Hovrud Autos vedkommende er det egne kriterier for både bilverkstedvirksomheten og selve bilforretningen.

Nå begynner arbeidet med å opprettholde det gode arbeidet i det daglige og bruke sertifiseringa til det beste for bedriften. Miljøaspektet er viktig på alle hold og vi vil fortsette med vårt miljøfokus fremover.

Tale fra ordføreren

Hovrud Auto er den 17 bedriften i Nord-Aurdal som er miljøsertifisert. I sin tale til ledelsen i Hovrud Auro sier ordfører Knut Arne Fjelltun blant annet:

– Å ta miljøet på alvor blir mer og mer viktig. Vi har alle et ansvar for å gjøre noe, samtidig som det også tvinger seg fram. Det å være bevisste ved innkjøp, tenke gjenbruk, sortere avfall og ha gode personalruter. Ja, det å ta HMS på alvor og omsette det i praksis. Alt dette har dere nå dokumentert, og det er også noe vi alle burde ha mer fokus på. Jeg tenker at det er litt med det å være miljøbevisst som mye annet, vi må bygge stein på stein om fundamentet skal bli bra og bli stående. Gjør vi alle litt, blir det til sammen resultat ut av det, sa ordføreren.

Ordføreren la også vekt på at Hovrud Auto driver en komplett virksomhet der kundene får utført alle bilrelaterte tjenester på samme plass.

– Dere er opptatt av at god service er mye mer enn hyggelige ansatte. Levering til riktig tid, tjenester som gjør bilholdet enklere og til konkurransedyktige priser er bare en liten del av det dere mener er forutsetningen for å yte god service. Det er ikke uten grunn at flere av våre hytteinnbyggere velger å handle bil og kjøpe tjenester hos dere, framholdt ordføreren.

Vi i Hovrud Auto er veldig stolte av sertifiseringen og ønsker å takke alle som har hjulpet oss med å nå dette målet. Vi kan og love alle våre kunder og ansatte at vi vil fortsette med å jobbe hardt med å være miljøbevisste og handle deretter.

Kontakt oss

Hovrud Auto gikk opp til eksamen: Les Avisa Valdres sin sak om vår miljøsertifisering.

Miljøfyrtårn: Les mer om hva det betyr å være miljøfyrtårn godkjent bedrift og få miljøtips.

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer