Hovrud Auto AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.

Hovrud Auto AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

 • Hovrud Auto skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

  En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Hovrud Auto i årene fremover.

   

  Planer for klima- og miljøarbeidet

  Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

  Hovrud Auto sin miljøpolicy er forpliktende for alle ansatte i bedriften. Vi vurderer miljømessige konsekvenser i både daglig drift og leveranser. Vi søker kontinuerlig forbedring gjennom innrettet miljøstyringssystem, som innebærer at vi overholder kravene fastsatt av myndighetene og av virksomhet. Vårt fokus er å redusere vår belastning på miljøet, spesielt innen avfallshåndtering, energibruk og transport. Vi ønsker også å påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å velge miljøvennlige løsninger. Sikring et trygt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø er også en viktig del av vårt miljøarbeid.

  Vi vil gjerne informere deg om vårt arbeid innen miljø, klima og arbeidsmiljø. For å få tilsendt ønskede informasjon kan du ta kontakt med vår miljøfyrtårnansvarlig, daglig leder Stig Aastveit. Stig vil kunne bistå deg med relevant informasjon.

  Vi setter pris på din interesse og ser frem til å kunne dele mer om vårt engasjement for miljøet og bærekraften. 

  Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

  Delmål 8.4 - Mål nummer en er å opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet holdes på et minimum. Bedriftens interne sykefravær-mål er 3,0 %. Dette har dessverre vært høyere da vi har hatt langtidssykemeldte. 3 % sykefravær er et mål vi har klart tidligere og vi jobber målrettet for å komme tilbake dit.

  Mål nummer to er å øke kvaliteten enda et nivå på ettermarkedet. Dette for at våre tjenester skal være gjort rett ved første besøk hos oss. Det er ikke miljøvennlig og økonomisk at kunder må komme tilbake med samme feil/problem flere ganger. Dette går også utover kunden som må bruke unødvendig tid på å få fikset bilen sin. Dette er svært viktig for oss og er en del av å ha godt fornøyde kunder. Det mest bærekraftige er å fikse problemet ved første besøk. 8.8 - Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

  For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

  Begge disse målene er beskrevet i vår mål og strategiplan. Dette følges opp i alle avdelinger med hovedansvar hos daglig leder. 

   

  Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Hovrud Auto?

  Send forslag til [email protected] 


  Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

   

  Vennlig hilsen

  Stig Aastveit

  Hovrud Auto 
Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer